LORADOICHEVA.COM


Уважаеми пациенти доктор Дойчева работи със следните здравни фондове:

"СБАЛОБ-Зора"АД,
2МБАЛ-София,
БИОВЕТ-Пещера,
ЗАД България-АД,
ЗЕАД"ДАЛБОГ:живот и здраве"-АД,
ЗК"Надежда-АД",
ЗК Медико-21-АД,
ЗК Уника Живот-АД,
ЗОД Булстрад Живот-АД,
ЗОД"Всеотдайност-АД",
ЗОК"ЦКБ"-ЕАД,
ЗОФ"Здравноосигурителен институт-АД",
ЗОФ"Хипократ-АД",
ЗОФ"Юнайтед-ЕАД",
МБАЛ"Боница Европа-ООД",
FIHealth-застрахожане-АД


Записвания на телефон 029268147 и на регистратура 5МБАЛ.
Прегледите са от 8 до 12 на обяд,